Landbruk systemer

Landbruk systemer

SOLCELLER TIL LANDBRUKET

Landbruket har gode forutsetninger for å installere kostnadseffektive solcelleanlegg med høy produksjon. De fleste driftsbygg har store takflater med sørlig retning, som gir et høyt utbytte i installert (kWh/kWp). Store solcelleanlegg gir høy lønnsomhet i øre/kWh, og landbruket i Norge ligger i solrike arealer.

Vi arbeider for å at solceller hever intrykket på eiendommen din med riktig plassering og tilpassede solceller.

  • Utenpåliggendesolceller, som monteres utenpå eksisterende vegger eller på eksisterende tak.
  • Intergrerdte solceller installeres som takplater eller veggplater.

Det viktige er å dimensjonere solcelle anlegget etter energiforbruket, dette og riktig typer hjelper vi med basert på din drift. Dette beregner vi.

 

 

For en uforpliktende projektering fyll inn feltene nedenfor:

 

ENKELHET

Et solcellesystem har ingen bevegelige deler og krever praktisk talt ingen vedllikehold i levetiden.Ved installasjonen kobles sammen i så kallte strenger får å øke spenningen som forminsker tapet. Strengene kobles sammen i en Inverter (omformer) som gør om likestrøm til veksel strøm og faser strømmen inn i Strømtavlen. Elektrisitet er som vann og levere først fra nærmeste kilde her fra solcellene. Er det overproduksjon “flyter ” det automatisk ut på el nettet, og du får betalt for over produksjonen.